Održan treći sastanak projektnog tima

Danas je u Učilištu Ambitio održan treći sastanak projektnog tima. Voditeljica projekta Zdenka Stranjik na sastanku je predstavila novu administratoricu projekta Željku Ciler te iznijela članovima projektnog tima pregled svih dosada uspješno provedenih aktivnosti projekta od posljednjeg sastanka.
U nastavku je dala i kratki pregled predstojećih aktivnosti koje trebaju biti realizirane do sljedećeg sastanka, a to su: ishoditi odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje triju programa osposobljavanja, dovršiti dizajn, prijelom i tisak stručnih priručnika te dovršiti izradu tri modula u sustavu za e-učenje za provođenje programa osposobljavanja, provesti radijsku kampanju i početnu konferenciju, provesti postupak odabira 42 sudionika programa osposobljavanja iz ciljne skupine, započeti provedbu tri programa osposobljavanja te izraditi kvartalna izvješća projekta.