Kontakti

UČILIŠTE AMBITIO USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH Nositelj projekta
HORVAT TURIZAM – PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. Partner u projektu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Posredničko tijelo 1. razine
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb https://www.mrms.hr/
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
Posredničko tijelo 2. razine
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb