Započele su prijave u nove programe obrazovanja

Započeli smo s prijavama u nove programe osposobljavanja, a više detalja o svemu možete pronaći na stranici Prijava.

Prijava