Press

Poziv na početnu konferenciju 19. 3. 2020.  [pdf]

Obavijest o odgodi početne konferencije 19. 3. 2020. [pdf]

Poziv na početnu konferenciju 10. 6. 2020. [pdf]

Press Release broj 1 – 10. 6. 2020. [pdf]

Press Release broj 2 – 10. 6. 2020. [pdf]  

Poziv na svečanu promociju – 17. 9. 2020.  [pdf]

Press Release broj 3 – 17. 9. 2020. [pdf]

Press Release broj 4 – 17. 9. 2020. [pdf] 

Poziv na završnu konferenciju 8. 12. 2020. [pdf]

Press Release broj 5 – 8. 12. 2020. [pdf]

Press Release broj 6 – 9. 12. 2020. [pdf]