Održan prvi sastanak Radne skupine za razvoj programa osposobljavanja za učitelja jedrenja

Danas je u Učilištu Ambitio održan prvi sastanak radne skupine koja će izraditi program osposobljavanja za učitelja jedrenja. Dogovorene su obveze članova radne skupine u izradi analize stanja i potreba za osposobljavanjem ciljne skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina. Radna skupina sastajat će se tri ili četiri puta tijekom projekta ovisno o potrebi. Program treba u najvećoj mogućoj mjeri odgovoriti na potrebe ciljne skupine.