Održan prvi sastanak članova projektnog tima

U Učilištu Ambitio danas je održan prvi sastanak projektnog tima. Na sastanku je predstavljen nacrt dinamike odvijanja svih projektnih aktivnosti i dogovoreni su okvirni termini prvih sastanaka radnih skupina za izradu programa osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga. Projektni tim će se sastajati pet puta tijekom razdoblja provedbe projekta, a između sastanaka će komunicirati putem e-poruka i telefona.