Započela je provedba trećeg programa osposobljavanja

Danas je započela provedba trećega programa osposobljavanja, odnosno programa osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog kajakaštva i kanuinga.

Kao i na prethodna dva programa, u programu će sudjelovati nezaposlene osobe mlađe od 30 godina koje će stjecati teorijska znanja i praktične vještine za obavljanje poslova instruktora rekreativnog kajakaštva i kanuinga.

Teorijska znanja polaznici će steći putem redovite nastave, koja se u trenutačno izvodi online putem, i putem interaktivnog sustava za e-učenje, dok će praktične vještine polaznici izbrusiti na vježbama i praktičnoj nastavi. Po završetku programa polaznici će dobiti javnu ispravu, odnosno Uvjerenje o osposobljavanju.