Održan treći sastanak Radne skupine za razvoj programa osposobljavanja za učitelja jedrenja

U Učilištu Ambitio danas je održan treći sastanak radne skupine za izradu programa osposobljavanja za učitelja jedrenja. Na sastanku su članovi radne skupine utvrdili da je izrađena konačna verzija programa osposobljavanja te draft verzija priručnika koju je potrebno doraditi, a potom pristupiti izradi materijala za module u e-učenju. Voditeljica radne skupine dala je članovima upute za izradu nastavnih materijala / scenarija za e-učenje te pokazala primjere izrađenih materijala.