Održan drugi sastanak projektnog tima

U Učilištu Ambitio danas je održan drugi sastanak projektnog tima. Na temelju iznesenog pregleda dosadašnjih realiziranih aktivnosti, koje je voditeljica projekta Zdenka Stranjik iznijela članovima projektnog tima, projektni je tim konstatirao da su sve dosada planirane aktivnosti projekta uspješno provedene te da se projekt odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

U nastavku je voditeljica projekta dala i kratki pregled predstojećih aktivnosti koje trebaju biti realizirane do sljedećeg sastanka, a to su: dovršiti tri programa osposobljavanja za ciljnu skupinu nezaposlenih osoba, izraditi priručnike i module u sustavu za e-učenje za provođenje programa osposobljavanja, ishoditi odobrenje nadležnog ministarstva za izvođenje programa osposobljavanja te izraditi kvartalna izvješća projekta.