Uspješno završen program za polaznike kajakaštva i kanuinga

Provedbom završne provjere znanja uspješno je završen i posljednji program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog kajakaštva i kanuinga. Polaznici su tijekom obrazovanja pokazali motiviranost, upornost i timski rad u svladavanju svih potrebnih znanja i vještine koje će moći primijeniti kao novi instruktori rekreativnog kajakaštva i kanuinga u poduci svojih budućih klijenata.