Polaznici kajakaštva i kanuinga usavršavali su osnovne tehnike ovog sporta

Polaznici su tijekom praktične nastave usavršavali elemente osnovne tehnike kajakaštva i kanuinga te s metodološkog aspekta ponavljali svoje znanje o tome kako podučavati druge.

Kako usavršiti pravilan položaj veslača u kajak/kanu, držati veslo i odraditi zaveslaj u kajak/kanu i sl. te koje je postupke potrebno primijeniti prilikom prevrtanja kajaka i kanua, sve su bitni elementi u kojima je polaznike vodio mentor praktične nastave. Zajednička suranja i zalaganje pokazali su se kao najbolji put za uspješno svladavanje praktičnih vještina ovog rekreativnog sporta, a međusobno druženje u prirodi polaznike je dodatno motiviralo za postizanje najboljih rezultata.